Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Project Princessehof is nog in ontwikkeling, dus wijzigingen zijn voorbehouden. Alle afbeeldingen, video en impressies zijn bedoeld om een indruk te geven van de woningen en de omgeving, evenals de teksten op deze website.


Privacybeleid

1. Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.woneninprincessehof.nl van projectontwikkelaar Bouwbusiness Projecten B.V. (hierna: wij). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens worden verwerkt door een van onze partners (wij en onze partners samen hierna: Bouwbusiness Projecten B.V.). 

Bouwbusiness Projecten B.V. registreert geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project, in dit geval Princessehof.


2. Bewaartermijn

Persoonsgegevens van bezoekers worden niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 


3. Doel van verwerking persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doeleinden gebruiken: 

  • Versturen van de nieuwsbrieven
  • Aanmelden voor events
  • In behandeling nemen van vragen en klachten
  • Het doen van (klanttevredenheids)onderzoek
  • In behandeling nemen van serviceverzoeken.

Wij verwerken van al onze bezoekers: 

  • Cookies
  • IP-adres. 

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon. 

Bij het invullen van uw e-mailadres wordt deze opgeslagen. Deze zal worden gebruikt om een nieuwsbrieven en direct mails te verzenden waarin u updates ontvangt van Bouwbusiness Projecten B.V. over Princessehof. U kunt zich ten aller tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. 


4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met: 

  • Samenwerkingspartners van Bouwbusiness Projecten B.V. (bijvoorbeeld makelaars)
  • Dienstverleners die worden ingeschakeld in opdracht van Bouwbusiness Projecten B.V.
  • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers. 


5. Links naar websites van derden

Deze website bevat mogelijk links naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokken aan de privacyverklaring van de website van deze derden te raadplegen om te weten te komen hoe deze derden met persoonsgegevens omgaan. 


6. Google Analytics

Bouwbusiness Projecten B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Via deze service krijgen wij inzicht in het gebruik van de website. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken. 


7. Analytische cookies: Microsoft Clarity

We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring van onze websites te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens, zoals welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, welke tijdzone bezoekers hebben ingesteld, hun geografische herkomst als ze onze website gebruiken, hoeveel tijd ze doorbrengen op pagina's en welke pagina's zij gebruiken, en bijvoorbeeld interacties zoals muisbewegingen, klikken, scrollen, mouse-overs. Als data wordt verzameld via opnames, verbergt Microsoft Clarity automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Door het gebruik van Microsoft Clarity kan Microsoft persoonsgegevens ontvangen, opslaan en gebruiken voor Microsoft Advertising. Hier lees je meer over in hun privacybeleid, gegevensverwerking en gegevensbescherming in de Microsoft Privacy Statements.


8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 2 november 2022. 


9. Contact/vragen

Als u de persoonlijke informatie wilt zien die wij van u verzameld hebben, of deze informatie wilt corrigeren dient u een e-mail te sturen naar info@woneninprincessehof.nl met het verzoek.